~Pavel Panduru: Pavel Panduru: „Simpozion Internaţional la Jimbolia

Într-o însorită zi de primăvară am vizitat Jimbolia, oraş al pustei timişene, ţinut ,,mândru şi binecuvântat de Dumnezeu”, ţărână a cuminţeniei creştine, care a găzduit pelerinajul la Muzeul presei ,,Sever Bocu”, organizat cu prilejul Simpozionului internaţional ,,Oameni de seamă ai Banatului”, sub auspiciile Primăriei şi a Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus” Uzdin.

Cu acestă ocazie am întâlnit un miracol al zilelor noastre, oraşul Jimbolia, o cupolă albastră (cerul), care acoperea verdele crud din spaţiile verzi şi culorile curcubelului de la florile rondourilor. Totul într-o orânduială şi o curăţenie desăvârşită, îmbinate cu frumuseţea clădirilor şi aliniamentul străzilor de tip occidental, încântă ochiul şi sufletul vizitatorului. Cred că acest aspect confirmă proverbul ,,Omul sfinţeşte locul”, vorbind de primul gospodar al urbei – primarul Kaba Gabor, care este un adevărat slujitor al comunităţii după model cristic şi nu un dictator, ca în majoritatea aşezărilor româneşti de azi. Pelerinii, formaţi din profesori, istorici şi oameni de cultură din Banatul românesc şi din Serbia, au fost întâmpinaţi de distinsa doamnă Mona Crasnoşanu, care le-a prezentat muzeul, au beneficiat de ospitalitatea gazdelor până la începerea manifestării culturale şi au fost plăcut surprinşi de frumuseţea clădirii, de curăţenia şi buna organizare a exponatelor, cât şi de bogăţia muzeului.

Lucrările simpozionului au fost deschise de valorosul om de cultură, cel mai român dintre românii adevăraţi, poetul Vasile Barbu, preşedinte al Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus”, care a vorbit despre lucrările simpozionului de la Uzdin (Serbia) din 23 aprilie şi continuarea lor la Jimbolia. Apoi a evidenţiat eforturile făcute de Societatea „Tibiscus” şi oamenii care sprijină această manifestare desfăşurată atât în Serbia, cât şi în România.

A fost numit un prezidiu format din Vasile Barbu, prof. univ. dr. Radu Păiuşan, prof. dr. Tiberiu Ciobanu şi prof. Gheorghe Rancu Bodrog, care a fost ales ca moderator.

În deschiderea lucrărilor au vorbit domnul Vali Corduneanu, director al Muzeului presei, care a prezentat muzeul, subliniind că este singurul din ţară, de acest tip,  cu materiale începând din secolul XIX, despre presă şi jurnalişti din tot spaţiul românesc şi din diaspora. Are o bibliotecă cu cărţi şi jurnale în mai multe limbi şi săli cu expoziţii de documente şi fotografii de-a lungul vremii.

Profesorul univ. dr. Radu Păiuşan a subliniat meritul domnului Vasile Barbu în organizarea Simpozionului ,,Oameni de seamă ai Banatului”, organizat la românii din Serbia şi din Banatul românesc, fiind un simpozion de ţinută şi singurul de acest tip. De asemenea a arătat că în urma acestor întâlniri au rezultat numeroasele volume cu lucrările prezentate. În acelaşi timp a subliniat aportul adus de primarul oraşului şi de directorul muzeului la organizarea simpozionului.

Au mai vorbit prof. dr. Tiberiu Ciobanu şi Mircea Românu, fost primar al Jimboliei, care şi-a exprimat satisfacţia că acest simpozion se desfăşoară la Jimbolia şi au arătat că muzeul a fost creat de marele şi regretatul poet bănăţean Petre Stoica, prieten al lui Sever Bocu.

Moderatorul Gheorghe Rancu, unul din distinşii oameni de cultură, care au contribuit la desfaşurarea acestui tip de manifestări culturale de-a lungul vremii, a dat cuvântul conform programului participanţilor pentru a-şi prezenta comunicările.

Domnul Ioan Ceama, în comunicarea ,, Nebunia lui Avram Iancu între mit şi realitate”, a încercat să demonstreze cu documente că Avram Iancu era sănătos, doar că simula nebunia pentru a scăpa de persecuţia autorităţilor.

Domnul profesor Tiberiu Ciobanu a prezentat relaţiile lui Mihai Viteazu cu conducătorii bănăţeni.

Profesorul Pavel Panduru din Prigor, Caraş – Severin, a prezentat comunicarea ,, Craina bănăţeană şi cântecul popular românesc”, subliniind rolul satului de laborator de creaţie şi transmitere a cântecului şi a unor obiceiuri din Sfânta Tradiţie românească. Satul ca stare de Eden regăsit de mântuire, de regăsire a originilor, stare de izvor alimentat de izvor, unde izvorul şi doina codrului, se îmbină cu dorul, este limita spre eternitate. Marii artişti ieşiţi din acest laborator cântau pentru bucuria ascultătorilor, nu pentru bani. Cântecul lor exprima adevărul primordial, cântând satul, mama, muntele, casa părintească.

Domnul Tiberiu Popovici din Bocşa în comunicarea sa, a vorbit despre preotul şi profesorul Petru Bizerea, unul dintre cei mai importanţii dascăli, cărturari şi luptători pentru limbă, neam, libertate şi demnitate naţională la românii bănăţeni.

Doamna Şerban Lavinia (Timişoara) a prezentat interesanta lucrare ,,De ce iubesc ortodoxia”, din care reiese că ortodoxia este firea omului, ea este filonul care leagă pe români între ei şi a adus cerul pe pământ şi pământul spre cer, dovedind că fericirea pământească şi viaţa spirituală trăiesc intr-o simfonie.

Domnul profesor Traian Găletaru, director al ziarului „Suflet nou” din Comloşu Mare vorbeşte despre cea mai longevivă publicaţie din mediul rural din toată lumea, ziarul ,,Suflet nou”, care, spunea Domnia sa, a cucerit lumea mai mult ca Stalin şi Hitler. În acelaşi timp a vorbit despre întâlnirea sa la Mehadia de Caraş cu distinsul profesor Alexandru Nemoianu – filozof al culturii, trăitor în SUA, pe care a numit-o o minune.

Domnul Ioan Olărescu din Comloş, redactor şef la publicaţia ,,Suflet nou”, a vorbit despre Cristofor Şicman ,,Omul şi opera”, arătând că este o personalitate multi-etnică, multi-culturală şi multi-confesională.

Doamna lector Mihaela Vlăsceanu a prezentat o interesantă comunicare despre Iohann Georg Dorfmeister, sculptor din Austria secolului XVIII, importantă personalitate a picturii baroce bănăţene.

Poetul Nicolae Sârbu, director al Bibliotecii Judeţene din Reşiţa, a prezentat o emoţionanta comunicare despre Diaconovici Loga, mare cărturar şi dascăl al românilor bănăţeni. De asemenea, a atras atentia participanţilor că nu este bine a se devia de la titlul simpozionului, prezentându-se personalităţi din alte zone.

Dr. Eusebiu Narai – Timişoara – a prezentat o interesantă, documentată şi emoţionantă comunicare – „Sever Bocu – O importantă personalitate bănăţeană”.

Avocatul Octavian Suciu şi fratele său Lucian Suciu au prezentat o interesantă  şi emoţionantă lucrare despre personalităţi ale Asociaţiei  ASTRA ,, dr. Petru Tisu,, din Panciova la 110 ani de la înfiinţare.

Tânărul doctor în istorie, Laurenţiu Nistorescu a prezentat o deosebit de interesantă lucrare despre relaţiile dacilor cu goţii din secolul IV.

Profesorul univ. Dr. Radu Păiuşan a vorbit foarte frumos despre Avram Iancu erou al românilor. A insistat asupra rolului lui Avram Iancu în lupta pentru formarea unei conştiinţe proprii, pentru limbă şi neam, pentru libertate şi demnitate naţională, la români.

Profesorul Gheorghe Rancu, în interesanta şi documentata comunicare ,,Testamentul doctorului Iosif Traian Bădescu”, a prezentat aspecte despre deosebita personalitate a Episcopului, care avea ca deviză faptul că ,,Împlinirea voii lui Dumnezeu aduce după sine fericirea omului”.

Iniţiatorul şi organizatorul acestor manifestări, poetul Vasile Barbu, model de faptă românească, a vorbit despre portrete poetice în picturile românilor din Uzdin, reuşind să creeze o stare de tensiune spirituală, emoţionând auditoriul.

În încheiere priamrul oraşului Jimbolia, Kaba Gabor, a mulţumit pentru participare, apreciind buna desfăşurare şi înalta ţinută ştiinţifică a simpozionului, ce-i dă caracter de unicitate. Apoi a prezentat aspecte din viaţa culturală a oraşului, cât şi numeroasele parteneriate cu diferite oraşe din Europa.

La manifestare au mai participat domnul Nicolae Vânătoru, viceprimar al oraşului, pictorul Daniel Susa, vicepreşedinte al Societăţii Literar-Artistice „Tibiscus” Uzdin, doamna Cornelia Chiş şi domnul Cristian Crâncu din Reşiţa.

La finalul acestei sesiuni a Simpozionului au fost inmânate diplome tuturor participanţilor in semn de recunoştinţă şi mulţumire pentru participarea de înaltă ţinută la cea de-a XIV-a ediţie a Simpozionului internaţional ,, Oameni de seamă ai Banatului,,.

Paticipanţii la această valoroasă şi emoţionantă manifestare au adus prin energia cuvintelor lor noi documente din care am aflat, pentru a câta oară, ce valori culturale au românii bănăţeni, ce caractere şi câtă omenie a existat la aceşti oameni minunaţi. Ei, în comuniune, au fost vase alese prin care a curs izvorul harului spre omenire, prin lucrurile, obiectele, scrierile lor lăsate pentru eternitate. Pe aceşti mucenici – eroi ai neamului trebuie să-i ţinem în faţa noastră pentru a ajunge mai uşor la Dumnezeu şi ca formă de cinstire a lor. Aşadar, cei care-i cinstesc se leapădă de rău şi se apropie de sfinţenie. De asemenea s-a vorbit despre mândria de a fi român şi creştin ortodox, pentru a se face din acestea obiective majore ale vieţii noastre, despre sfinţenia locului de către cei ce vieţuiesc aici şi legătura dintre ,,loc şi persoană” de a fi modele demne de urmat pentru tinerii de astăzi.

Activităţile culturale au continuat a doua zi 1 mai 2010 în localitatea Bănia (Caraş – Severin), unde profesorul Gheorghe Rancu şi poetul Vasile Barbu au organizat o expoziţie de carte şi pictură naivă în cadrul celei de a doua ediţii a programului ,, Artă fără frontiere,, – Spiritualitatea românească din Voivodina. Expoziţia a fost organizată în cadrul Şcolii cu clasele I – VIII din Bănia cu sprijinul primarului Alexandru Albu şi a directorului şcolii Adrian Popistaş. La manifestare au participat elevii şcolii şi zeci de profesori din Almăj, Reşiţa şi din Anina.

Manifestarea a început cu vizitarea muzeului sătesc din Bănia, care a dovedit că este un lăcaş al păstrării Sfintei Tradiţii româneşti. Exponatele muzeului au fost prezentate cu verva şi patosul cunoscut de profesorul Nicolae Andrei, custode al muzeului.

Expoziţia de pictură naivă a fost prezentată de pictorul Daniel Swusa din Uzdin, iar expoziţia de carte românească din Voivodina a fost prezentată de către bardul de la Uzdin, poetul Vasile Barbu. Despre manifestare şi despre relaţiile românilor almăjeni cu românii din Voivodina au vorbit primarul Alexandru Albu rostind şi cuvântul de bun venit în localitate, publicistul – poet Vasile Barbu (Voivodina),profesorul Adrian Popistaş, profesorul Nicolae Andrei, profesorul Dănilă Berbentea directorul Liceului din Bozovici, profesorul Adriana Bonciu – insp. I.S.J. Caraş – Severin, prof. Nicoleta Marcu – presedinte a Asociaţiei învăţătorilor din Caraş – Severin, prof. Gabriela Plestici (Anina), prof. Focht Ramona (Anina), medicul poet Pavel Purea care trăieşte în Germania, profesorul Pavel Panduru – director la Şcoala de Arte şi Meserii Prigor şi profesor Gheorghe Rancu sufletul acestei manifestări. Au mai participat şi alte cadre didactice printre care pr. prof. dr. Petrică Zamela de la liceul din Bozovici, prof. Ioţa Bulic publicist din Panciova (Serbia). La finalul manifestării au fost înmânate diplome ca semn de apreciere a participanţilor.

Prof. PAVEL PANDURU

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s