~Dan Brudaşcu: „Scrisoare deschisă către Comisia Europeană“

Către,

COMISIA EUROPEANĂ

În atenţia Excelenţei Sale José Manuel Barroso, Preşedintele Comisiei Europene

Excelenţă,

Evoluţia negativă a evenimentelor politice şi în domeniul relaţiilor interetnice din România în ultima perioadă, mă obligă, nu de pe poziţia vreunui partid politic, ci a unui intelectual al acestei ţări, să vă aduc la cunoştinţă o serie de fapte şi să vă cer, respectuos, intervenţia, în conformitate cu competenţele ce revin funcţiei Dvs., pentru stabilirea de măsuri obiective, operative şi urgente, în conformitate cu dreptul internaţional şi cu practicile diplomatice din ţările Europei civilizate.

Fac precizarea că, în perioada 2000-2004, ca deputat în Parlamentul României, am fost secretar al Comisiei de Politică Externă, dar şi membru în Comisia mixtă UE-România pentru integrarea ţării mele în Uniunea Europeană. La data respectivă făceam parte şi dintr-unul din partidele parlamentare ale României, calitate pe care n-o mai deţin în prezent. Fac această cuvenită precizare pentru a şti că actualul meu demers nu are absolut nici o conotaţie politică sau partinică şi nici nu urmăreşte să exprime vreun astfel de punct de vedere.

După  cum probabil sunteţi informat, în zona S-E europeană există  o ţară numită Ungaria, care – deşi este membră  a U.E. – are un comportament menit a crea stări permanente de îngrijorare şi teamă în rândul populaţiilor din ţările vecine, datorită unui comportament abuziv, extremist, care încalcă flagrant şi conştient dreptul internaţional şi practicile democratice în vigoare în ţările europene suverane şi independente, încurajând comportamente de tip apartheid, care subliniază cultivarea sistematică a lipsei respectului cetăţenilor ţărilor respective, de naţionalitate maghiară, faţă de instituţiile de stat şi legislaţia acelor ţări.

De foarte mulţi ani, într-un mod absolut singular la nivel european, inclusiv preşedintele Ungariei, dovedind un dispreţ nepermis faţă de tratatele internaţionale, care au stabilit perimetrul teritorial statal al ţărilor vecine, cu preponderenţă Slovacia, România şi Serbia, a decis sărbătorirea Zilelor Naţionale ale Ungariei fie în Transilvania, care după 1918 a încetat să mai fie teritoriu maghiar, fie în Slovacia sau Voivodina sârbă.

Care alt şef de stat din U.E. îşi permite, Excelenţă, să-şi sărbătorească Ziua Naţională a propriului stat în ţările vecine, pe teritoriul cărora trăieşte o populaţie minoritară având originea ţării respective? Eu unul am căutat, fără patimi şi poziţii exagerate, să descopăr astfel de situaţii şi vă informez respectuos că nu am descoperit nici o astfel de ţară. Preşedintele Ungariei, ca şi diplomaţi ai ţării respective, nu se limitează doar la astfel de manifestări, din păcate, ci recurg frecvent şi la întreţinerea, cu fonduri substanţiale, pentru a provoca şi sfida populaţia majoritară, dar şi pentru a crea situaţii conflictuale care să permită ulterior posibile intervenţii din afară, inclusiv ciocniri armate în speranţa refacerii himericei Ungarii Mari.

Pentru a nu considera că mă refer doar la chestiuni de ordin general sau că formulez acuzaţii nefondate, vă informez, Excelenţă, că ambasadorul Ungariei la Bucureşti încalcă statutul şi prerogativele sale diplomatice atunci când, declară public că „doar se preocupă de soarta comunităţilor maghiare din România” şi că, spre exemplu, la o întâlnire avută în municipiul Turda recent „i-a asigurat pe cei prezenţi de sprijinul în rezolvarea diverselor probleme comunitare”1.

După  ştiinţa mea, ambasadorul Ungariei în România îşi încalcă  competenţele şi prerogativele şi se amestecă nepermis în treburile interne ale României. O altă dovadă în acest sens este aceea că, de ani de zile, preşedintele Ungariei şi alte autorităţi ale acestei ţări fac frecvent vizite neoficiale şi particulare exclusiv în zonele sensibile ale ţării noastre, respectiv, în judeţele Covasna, Harghita şi Mureş. Asemenea vizite, ca şi fondurile uriaşe cheltuite de către autorităţile budapestane nu au rămas fără urmări. O dovadă certă o reprezintă – printre altele –recenta decizie a unor forţe revvizioniste şi revanşarde din ţara noastră care, profitând de lipsa de implicare a autorităţilor ţării, acţionează pentru destabilizarea situaţiei de ţară prin crearea unei zone separatiste, scoasă – pur şi simplu –  de sub competenţa autorităţilor statului român Aceleaşi forţe, incitate de la Budapesta, au decis recent, sfidând Constituţia şi legile în vigoare în România, dar şi Parlamentul unui stat suveran, căruia i s-au sustituit ilegal declarând limba maghiară ca a doua limbă oficială în România.2.

Aş  dori, Excelenţă, să vă reamintesc, cu tot respectul că, noi, aici, în Ardeal, suntem urmaşii celor care, după august 1944, când a avut loc, ca urmare a unei nefericite politici de tip fascist3, atribuirea părţii de N-V a României, Guvernului extremist al lui Horthy Miklos şi, când multe dintre rudele noastre au fost fie torturate sau ucise, fie alungate, cu cinism şi bestialitate, pur şi simplu din propria lor ţară sau au fost ţinta unor acţiuni criminale care au îndoliat această regiune prin acţiunile de epurare etnică şi de distrugere a minorităţilor trăitoare în această regiune, cu predilecţie a populaţiei de origine română, evreiască sau ţigănească. N-am dori niciodată ca astfel de situaţii să se mai repete, de aceea credem că se impune, în regim de urgenţă, analiza de către experţii Comisiei Europene a situaţiei ce vă semnalez, precum şi luarea de măsuri ferme, coerente şi legale pentru a se evita crearea în zona centrală şi de sud est a Europei a unei situaţii conflictuale şi destabilizatoare cu consecinţe greu de prevăzut pentru liniştea şi stabilitatea zonei.

Personal, consider că s-a ajuns într-o asemenea situaţie incendiară,  în primul rând, datorită toleranţei inepte a autorităţilor naţionale, dar şi a lipsei de interes manifestată de instituţiile U.E. prin tolerarea unui asemenea comportament iresponsabil şi bizar din partea autorităţilor guvernamentale şi a reprezentanţilor diplomatici ai Ungariei. Ca ţară a UE, Ungaria ar trebui obligată să renunţe definitiv la fantasmagoricele vise revizioniste ale extremiştilor de la Budapesta, politică ce contravine flagrant principiilor relaţiilor internaţionale şi a practicilor din cadrul UE. Un stat cu pretenţii teritoriale faţă de vecinii săi nu are ce căuta în instituţiile UE.

În opinia mea, Excelenţă, a venit momentul unor acţiuni concrete, coerente, ferme şi imediate pentru a obliga absolut toate statele din regiune la un comportament, în conformitate cu dreptul internaţional şi cutumele diplomatice, netolerând absolut nici o încălcare a angajamentului internaţional pe care şi le-au asumat ţările U.E.  şi, în mod deosebit, statul ungar. Autorităţile de la Budapesta trebuie să fie obligate să renunţe, în cel mai scurt timp, la excesele de tip extremist la care se dedă şi să îşi asume răspunderea pentru toate acţiunile provocatoare pe care le are împotriva vecinilor săi imediaţi, adică atât a României, cât şi a celorlalte state din regiune faţă de care cercurile revenţionist-revanşarde din această ţară au formulat şi menţinut pretenţii nejustificate de ordin teritorial. Eu, personal, solicit intervenţie Excelenţei Voastre pentru că aş dori, cu sinceritate, ca nici românii, nici ceilalţi locuitori ai acestei regiuni, indiferent de originea lor etnică, să nu mai cunoască ororile războiului şi confruntărilor militare doar de dragul înfăptuirii unor vise bolnave ale unor forţe extremist revanşarde, care, după cum vedem, se menţin, din păcate, pe continentul nostru.

Iată  de ce, Excelenţă, cu tot respectul şi preţuirea pe care vi le port, vă solicit să nu rămâneţi indiferent faţă de acest semnal, care nu urmăreşte vreun meschin profit politic şi nici nu este subsumat jocurilor periculoase ale vreunei grupări extremiste din ţara mea. Mai mult, cred că intervenţia Dumneavoastră şi a instituţiei pe care o reprezentaţi este cu atât mai importantă şi necesară cu cât în regiune funcţionează, din păcate, şi în prezent, atât în rândul extremiştilor maghiari, cât şi al celor români, forţe politice gata să sacrifice pacea şi liniştea populaţiei satisfacerii unor interese egoiste şi inconştiente. În speranţa că veţi dispune analize obiective, echidistante, exclusiv în interesul păcii şi al stabilităţii în regiunea din care provin, vă rog să primiţi, Excelenţă, mulţumirile mele anticipate şi asigurarea dorinţei mele de a contribui cu toată capacitatea mea de muncă la realizarea pe continentul european a unui climat de colaborare şi înţelegere în interesul apărării valorilor civilizaţiei şi democraţiei pe continentul nostru şi în regiunea din care provin.

prof. dr. DAN BRUDAŞCU

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s