~Dan Brudaşcu: „Noi atacuri sectante şi necreştine împotriva Creştinismului“

Cercetătorul Arfaque Malik a publicat de curând în revista The Lamp of Guidance, în ediţia din 14.12.2008 a acesteia, articolul cu titlul: “S-a născut Iisus pe 25 decembrie?” În bună parte, acesta reproduce un text mai vechi al autorului apărut pentru prima oară în revista The Light, vol 62, din 24.11.1982, p. 5-6; 15-19.

În opinia sa, data de 25 decembrie,. fiind ziua de Crăciun, este sărbătorită de milioane de creştini din întreaga lume drept ziua de naştere a lui Iisus Hristos. El se întreabă însă dacă Iisus s-a născut într-adevăr la acea dată şi, utilizând diverse surse, trage concluzia că nu se ştie cu exactitate acest lucru.1

Data exactă a naşterii lui Iisus

„Este imposibil de stabilit cu exactitate data exactă a naşterii lui Iisus, atât din dovezile oferite de Evanghelii, cât şi din orice tradiţie credibilă.”2 El se întreabă dacă discipolii acestuia, care l-au cunoscut personal pe Iisus Hristos, i-au sărbătorit ziua de naştere, adică Crăciunul3, pe data de 25 decembrie? „Crăciunul nu s-a numărat printer sărbătorile timpurii ale Bisericii. Prima dovadă a acestei sărbători vine din Egipt”. 4 Biserica timpurie nu avea o dată fixă a Crăciunului; „unii îl sărbătoreau în luna mai, unii în ianuarie, iar alţii o combinau cu Epifania5 Aflăm din Oxford Dictionary of Christian Church„prin speculare în privinţa datei din an a naşterii lui Hristos datează de la începutul sec. al III-lea …. celebrarea aniversării nu pare a fi fost generală până în sec. al IV-lea „6 Encyclopaedia Americana spune: „Crăciunul n-a fost, conform unor autori de notorietate, sărbătorit în primele veacuri ale Bisericii Creştine deoarece obiceiul creştin  în general era de a sărbători mai degrabă moartea unor personalităţi remarcabile şi nu data naşterii lor. A fost stabilită o sărbătoare a acestui eveniment în sec. al IV-lea. În sec. al V-lea Biserica Apuseană a poruncit să fie celebrată de-atunci încolo mereu cu prilejul vechii sărbători romane a naşterii Soarelui, întrucât nu exista nici o dată certă cu privire la data naşterii lui Hristos”.7 Astfel, conchide autorul citat, nu există „nici o tradiţie certă privind data naşterii lui Hristos.”8 În opinia lui, sursele citate ne conduc, aşa cum s-a întâmplat şi cu cercetătorii creştini, la concluzia că „Crăciunul nu a fost sărbătorit de creştini în primele 2-300 de ani. El a intrat în Biserica Apuseană sau Romană abia în secolul al IV-lea. Abia în sec. al V-lea Biserica Romano-Catolică a dispus ca naşterea lui Hristos să fie celebrată ca sărbătoare creştină oficială9

Obiceiurile de Crăciun

„Majoritatea obiceiurilor de Crăciun întâlnite în present nu sunt obiceiuri creştine autentice, ci obiceiuri păgâne care au fost preluate sau tolerate de către Biserică. Saturnalia la Roma a oferit modelul pentru majoritatea obiceiurilor vesele din perioada Crăciunului.10 Obiceiurile păgâne erau atzât de profound înrădăcinate în viaţa cotidiană încât influenţa creştină nu le-a putut îndepărta.

De fapt „sărbătoarea păgână cu agitaţiile şi veselia ei era atât de populară încât creştinii au fost bucuroşi să găsească o scuză pentru a continua celebrarea ei cu doar câteva modificări privind spiritul şi conţinutul ei. Predicatorii creştini din Apus  şi Orientul Apropiat au protestat împotriva frivolităţii indecente cu care era celebrată naşterea lui Hristos, în timp ce creştinii din Mesopotamia şi-au acuzat fraţii occidentali de idolatrie şi de închinare la zeul soarelui întrucât au adfoptat această sărbătoare păgână.”11 În ce priveşte originea datei World Book Encyclopaedia spune: „În A.D. 354 episcopul Liberins al Romei a poruncit poporului s-o celebreze pe data de 25 decembrie. Probabil că el alesese data deoarece populaţia Romei o considera ca Sărbătoare a lui Saturn, celebrând naşterea soarelui.”12 Totuşi, opţiunea pentru data de 25 decembrie în Vest a fost considerată drept ziua de naştere a soarelui iar la Roma s-a datorat în principal următoarelor considerente: “Solstiţiul de iarnă era considerat drept zi de naştere a soarelui iar la Roma s-a introdus un festival pentru Sol invictus de către împăratul Aurelian în data de 25 decembrie 274. Incapabilă să elimine acest festival extrem de popular, Biserica l-a spiritualizat transformându-l în Sărbătoarea Naşterii Soarelui celui Drept.”13 Potrivit lucrării Collier’s Encyclopaedia, „Alegerea datei de 25 decembrie a fost probabil influenţată de faptul că la data respectivă romanii celebrau sărbătoarea Mithraică a zeului Soarelui (Natalis Solis invicti), şi că Saturnalia avea loc cam în aceeaşi perioadă.”14

Din sursele citate reiese faptul că Crăciunul îşi are rădăcinile în păgânism şi, consideră cercetătorul musulman, în mod cert el nu îşi are originea în Creştinism. De aici apre întrebarea: s-a născut Iisus pe 25 decembrie? Arfaque Malik susţine că nu ar exista nici o dovadă istorică cu privire la ziua sau luna naşterii lui Hristos şi că există o oarecare incertitudine şi în privinţa anului. „Sf. Clements din Alexandria se referă la calculele ce o plasează în aprilie sau mai. Astfel de date ar fi mai în concordanţă cu precizarea din Evanghelie că “păstorii îşi păzeau turmele noaptea” decât 25 decembrie care cade în anotimpul rece şi ploios din zonele deluroase ale Iudeei „.15 Data de 25 decembrie nu ar fi putut fi ziua de naştere a lui Iisus. Biblia spune că în acel moment “păstorii” se aflau încă pe câmp noaptea. După cum admite şi Encyclopaedia Britannia (1907, Vol. V, p. 611), ei nu ar fi fost în anotimpul rece şi ploios al iernii (Luca 2:8-12).”16 Prin urmare, Iisus nu s-a născut iarna. Am văzut că atunci când el s-a născut, păstorii locuind pe camp, îşi păzeau turmele noaptea.”17

Ar fi putut avea ea loc în Iudeea în luna decembrie? „Păstorii îşi aduceau întotdeauna turmele din munţi şi din câmpieii şi le închideau în ţarcuri nu mai târziu de 15 octombrie, spre a le apăra de sezonul rece şi ploios ce urma după data respectivă. Observaţi că Biblia însăşi dovedeşte, în Cântările lui Solomon 2:11 şi Ezra 10:9, 13 cum că iarna era un anotimp ploios care nu permitea ciobanilor să locuiască noaptea sub cerul liber.”18 Citim în Comentariul lui Adam Clarke19 că în rândul evreilor exista un obicei străvechi de a-şi trimite turmele pe câmpii şi în deşert pe la Paşte, primăvara devreme şi de a le aduce acasă la începutul primei ploi. Acelaşi autor susţine că „Pe când erau plecaţi, păstorii le supravegheau zi şi noapte. Întrucât prima ploaie avea loc pe la începutul lunii Marchesvan, care corespunde unei ‘părţi din cctombrie şi noembrie’ (uneori începe în octombrie), constatăm că oile erau ţinute sub cerul liber toată vara. Şi întrucât aceşti păstori nu-şi aduseseră încă turmele acasă, e un argument prezumtiv că octombrie încă nu începusese şi că, prin urmare, Domnul nostru nu s-a născut pe 25 decembrie, când nu era nici o turmă afară şi nici că el nu s-ar fi putut naşte mai târziu de luna septembrie, deoarece turmele mai erau încă afară pe timpul nopţii  Pe acest considerent, trebuie respinsă idea naşterii în decembrie.”20

Am redat asemenea opinii, întâlnite în diverse medii sectante şi necreştine, spre a arăta că, din păcate, nu au dispărut întrutotul adversarii Creştinismului şi a simbolurilor fundamentale ale acestuia.

Prof. Dr. DAN BRUDAŞCU


Note:

1. The World Book Encyclopaedia, U.S.A. (1977) vol. 3, p. 409.

2. Colliers Encyclopaedia, Macmillan Educational Corporation, New York (1980), vol. 6, p. 403.

3. Crăciunul în engleza veche era denumit „Cristes Maesse” care înseamnă „slujba lui Hristos ” prescurtat ulterior în Christ-Mass , care a devenit apoi Christmas.

4. The Catholic Encyclopaedia, (1908), vol. III, p. 724.

5. Everyman’s Encyclopaedia, (1978), vol. 3, p. 299.

6. The Oxford Dictionary of Christian Church, Oxford University Press, London (1977), p. 280.

7. Encyclopaedia Americana (1944 edition), citat de Herbert W. Armstrong în „The Plain Truth About Christmas”. Worldwide Church of God, California, p. 9.

8. Chambers Encyclopaedia, (1967), vol. 3 p. 538.

9. Herbert W. Armstrong, The Plain Truth About Christmas, Worldwide Church of God, California, p. 9.

10. James Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, vol. 3, pp. 608-609.

11. New Schaff Herzog, Encyclopaedia of Religious Knowledge, citat de Herbert W. Armstrong în „The Plain Truth About Christmas”, a Worldwide Church of God publication.

12. The World Book Encyclopaedia, (1966), vol. 3, p. 416.

13. Chambers Encyclopaedia, (1967), vol. 3, p. 528.

14. Colliers Encyclopaedia, Macmillan Educational Corporation (1980), vol. 6, p. 403.

15. Chambers Encyclopaedia, London, (1955), vol. 3 p. 540.

16. The Truth that leads to Eternal Life, Watch Tower Bible Tract Society, New York, (1968), p. 148.

17. Luke, 2:8.

18. Herbert W. Armstrong, Supra, p. 9.

19. Adam Clarke, Commentary, New York, vol. 5, p. 370.

20. Adam Clarke, Commentary, New York, vol. 5 page 370, citat de Herbert W. Armstrong în „The Plain Truth About Christmas”, Worldwise Church of God, California, p.11.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s